SMŠ "Dr Ružica Rip" Sombor

Farmaceutski tehničar

Šta uče?

Farmaceuti izučavaju poreklo,sastav, delovanje, način primene lekova, kozmetičkih preparata i sanitetskog materijala.

Gde rade?

Farmaceutski tehničari mogu da rade u apotekama (građanske, bolničke, vojne), istraživačkim laboratorijama i u pogonima za proizvodnju lekovitih preparata.