SMŠ "Dr Ružica Rip" Sombor

Jelena Sedoglavić je izabrana za đaka generacije 2018/2019 školske godine.