Dr Ripp Rózsa EK Zombor

Ápoló – Technikus

Mit tanulnak?

A szakos hallgatók által tanult alaptárgy az „egészségügy”, mint az ápoló-technikus elmélete és gyakorlata az egyén, a család és a közösség professzionális segítségnyújtásában, amikor hiányzik az az erő, az akarat és a tudás, amivel az ápolónő technikus rendelkezik. A hallgatók 4 évig járnak erre a képzésre, amely elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat biztosít számukra a betegellátás területén, különféle diagnosztikai/terápiás eljárások elvégzésében (injekciók alkalmazása, vér, vizelet, széklet mintavétel… laboratóriumi elemzéshez, nasogastricus szonda, húgyúti katéter felhelyezése, sebkötés és fertőtlenítés, létfontosságú paraméterek ellenőrzése).

Ennek az oktatási profilnak a hallgatói az egészségügy mellett alapvető ismereteket szereznek különböző klinikai tárgyakból, mint például: belgyógyászat, sebészet, infektológia, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, szülészet, neurológia, pszichiátria… Anatómia és élettan, valamint a latin nyelv azok az alapok, amelyeket a tanulóknak már első osztályban el kell sajátítaniuk, hogy később más szakmai tárgyakat is követni tudjanak.
Az iskolai tanulmányok során a tanulók általános műveltségi tárgyakat, valamint más, nem kevésbé fontos tantárgyakat tanulnak, mint például: gyógyszertan, orvosi etika, szociológia, mikrobiológia, higiénia, elsősegélynyújtás, orvospszichológia, patológia… amelyek felkészítik őket egy nagyon felelősségteljes és leghumánusabb szakmára..

Hol dolgoznak?

Az elvégzett ápoló-technikus négyéves képzés után az alábbi intézményekben helyezkedhetnek el: Egészségügyi alapellátás (egészségügyi központok, egészségügyi központok, egészségügyi rendelők, sürgősségi ügyeletek), egészségügyi középfokú ellátás (kórházak), felsőfokú egészségügyi védelem (Rendelőintézetek, Intézetek, Gyógyfürdők). Tekintettel arra, hogy az oktatási profil az egészségügyi és szociális védelem területéhez tartozik, a végzett hallgatók az Idősek Otthonában, az Elhanyagolt Gyermekek Otthonában is foglalkoztathatók.