Dr Ripp Rózsa EK Zombor

Gyermekápoló-technikus

Mit tanulnak?

Ismereteket szereznek a gyermekekkel végzett munkával kapcsolatos feladatokról, egészségi szükségleteikről egészségük javítása, betegségmegelőzés, kezelés és rehabilitáció érdekében.

Hol dolgoznak?

Az iskola elvégzése után a jól megszerzett tudásnak, készségeknek és a kialakult pozitív szokásoknak köszönhetően az alábbi intézményekben találhatnak munkát: Egészségügyi központok (óvodai és iskolai rendelő), Általános kórházak (gyermek- és szülészeti osztályok) és Gyermekklinikák, intézetek.
Ez a humánus szakma lehet a hivatása az életben.