SMŠ "Dr Ružica Rip" Sombor

Informacije i linkovi za vreme vanrednog stanja

Besplatna online pripremna nastava iz opšte i fizičke hemije na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.

Link sajta Fakulteta za fizičku hemiju

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, a u cilju smanjivanja neposrednih kontakata, sve zahteve upućivati na mejl adresu škole direktor@smsso.edu.rs ili putem telefona 025/430-540 u periodu od 08,00-12,00 časova.
Na osnovu naloga iz Mimnistarstva,obaveštavamo vas da se sve radnje u vezi sa raspisivanjem konkursa za prijem u radni odnos obustavljaju do okončanja vanrednog stanja .
Više o tome ovde

RODITELJI – U prilogu je obaveštenje o nastavi na daljinu tokom vanrednog stanja koje je namenjeno roditeljima/zakonskim zastupnicima učenika.
Obavestenje za roditelje nastava na daljinu

Zvanična internet strana Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: www.mpn.gov.rs

Besplatan link internet strane : www.rasporednastave.gov.rs gde će biti termini za nastavu i učenje na daljinu.

Očekuju se i linkovi na kojima se može pristupiti lekcijama i platformamam za učenje (RTS Planeta).

Zdravstvena preporuka radi sprečavanja širenja infekcija.
Korona virus dopis Ministra

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo saopštio je da su na teritoriji AP Vojvodine otvorene telefonske linije preko kojih je moguće dobiti sve stručne i proverene informacije u vezi sa ličnim postupcima i medicinskim procedurama u vezi sumnje na postojanje infekcije vurusom kovid-19.
Telefoni kol-centara