Aktuelno

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA I UČENIKA ZA ŠKolsku 2018/2019. GODINU (odeljenjske starešine)

 

 TERMINI PRIJEMA RODITELJA.pdf  (64 Kb)

 

RASPORED PRIJEMA RODITELJA I UČENIKA ZA ŠKolsku 2018/2019. GODINU (predavači koji nisu odeljenjske starešine)

 

 TERMINI PRIJEMA RODITELJA2.pdf  (64 Kb)

 

Uputstvo za izdavanje duplikata dokumenata

 

Uputstvo za izdavanje duplikata dokumenata.pdf (2.2 MB)

O nama

Istorijat škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za prosvetu NR Srbije u saradnji sa Savetom za narodno zdravlje NR Srbije. Škola je obrazovala kadar medicinskih sestara. Za prvog upravnika Škole imenovan je dr Đorđe Lazić, upravnik sreske bolnice. Vremenom se pored medicinskih sestara počinju obrazovati laboratorijski i farmaceutski tehničari, babice. Nadalje škola prerasta u savremenu vaspitno-obrazovnu ustanovu i poprima regionalni značaj.

 

U zavisnosti od kadrovskih potreba sredine, proteklih godina škola je obrazovala učenike obrazovnog profila medicinske sestre-tehničare, farmaceutske tehničare, ginekološko-akušerske sestre, fizioterapeutske tehničare i pedijatrijske sestre-tehničare. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Na mađarskom jeziku se obrazuju učenici u okviru obrazovnog profila farmaceutski tehničari.

 

Osim redovnog školovanja škola vrši obrazovanje učenika putem prekvalifikacije za obrazovne profile medicinske sestre-tehničare, farmaceutske tehničare, ginekološko-akušerske sestre, fizioterapeutske tehničare i pedijatrijske sestre-tehničare, dokvalifikacije za obrazovni profil medicinska sestra - tehničar i vanredno školovanje za učenike starije od 17 godina medicinska sestra - tehničar.

 

Na sednici Sreskog veća Sombor, održanoj 1958. godine, doneto je Rešenje o osnivanju Srednje medicinske škole.

 

Škola nosi naziv Ružica Rip, po doktorki koja je medicinski fakultet završila u Beogradu 1940. godine. Zbog svojih antifašističkih uverenja odbila je ostati kao lekar kod četnika, te je zverski ubijena 1942. godine u blizini manastira Morača u 28. godini života.

 

Škola je imala rang srednje stručne škole. Zadatak škole definisan tom prilikom je da u vaspitno-obrazovnom procesu osposobljava srednje stručne kadrove za potrebe zdravstvene službe. Nastava u školi je bila teorijska i praktična, trajala je tri godine, izvodila se po Planu i programu koje donosi Savet

 

Škola danas

Srednja medicinska škola „Dr Ružica Rip“ obavlja delatnost srednjeg stručnog obrazovanja.

Škola obrazuje učenike za područje rada zdravstvo i socijalna zaštita (četvrti stepen), a u

okviru toga za obrazovne profile:

- medicinska sestra – tehničar;

- farmaceutski tehničar na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku;

- pedijatrijska sestra – tehničar;

- fizioterapeutski tehničar;

- ginekološko-akušerska sestra.

 

 

 

 

Misija: Da podstičemo lični razvoj učenika i nastavnika, razvijamo svest o pravima i odgovornostima, da vaspitavamo učenike odgovornom pristupu obavezi koju nameće njihovo buduće zanimanje, pre svega negovanju humanosti, kao i praćenju svih novina u struci koje ne sme prestati završetkom školovanja i sl.

 

Vizija: Savremena škola koja funkcioniše po usklađenim interesovanjima učenika i najnovijim dostignućima iz oblasti medicine, čiji će se rad zasnivati na kreativnosti učenika i zaposlenih u školi.

Biblioteka

Školska biblioteka sadrži  7515 knjiga, koje redovno koriste učenici i nastavnici škole.

 

Povodom održavanja manifestacije "Dani ruske kulture u Somboru- april 2017", , gost-domaćin u Somboru  je bio ambasador Ruske Federacije nj.e. Aleksandar Vasiljevič Čepurin . Tom prilikom nj.e. Ambasador Čepurin I predsednik Skupštine Grada Sombora dr Parčetić direktorima sombrorskih srednjih škola uručili su   komplet do 14 kniga-sabranih dela Fjodora M.Dostojevskog, za obogaćivanje fonda školskih biblioteka.

Radno vreme

 

 

Ponedeljak

Utorak

Sreda

Četvrtak

Petak

ALEKSANDRA

RELIĆ

 

11,30-12,20

 

DAJANA

PANIĆ

 

14,00-15,00

ALEKSANDRA

RELIĆ

 

09,35-12,20

 

 

 

 

VLADIMIR

RAKINIĆ

 

11,30-14,00

 

VLADIMIR

RAKINIĆ

 

14,30-15,00

 

BIBIANA

ORŠOVAI

 

15,00-16,15

 

DAJANA

PANIĆ

 

10,30-13,00

 

BIBIANA

ORŠOVAI

 

15,00-15,45

 

 

ALEKSANDRA

RELIĆ

 

11,00-12,20

 

DAJANA

PANIĆ

 

14,00-14,30

 

 

 

 

Zaposleni

Nastavno osoblje

Vannastavno osoblje

Stručna veća

Timovi u školi

U izradi ...

U izradi ...

- Stručno veće maternjeg jezika (rukovodilac Marijana Sekulić);

 

- Stručno veće stranog jezika (rukovodilac Sanja Bošnjak);

 

- Stručno veće društvenih nauka (rukovodilac Irena Međurečan);

 

- Stručno veće prirodnih nauka (rukovodilac Tinde Elveđi);

 

- Stručno veće nastavnika zdravstvene nege (rukovodilac Jelena Pjevac);

 

- Stručno veće fizičkog vaspitanja (rukovodilac Vladimir Rakinić);

 

- Stručno veće iz oblasti matematike i informatike (rukovodilac Nataša Tankosić);

 

- Stručno veće lekara i farmaceuta (rukovodilac Agneš Đikić Kovač).

 

 

1. Tim za ŠRP (rukovodilac Agneš Đikić Kovač);

 

2. Tim za samovrednovanje (rukovodilac Nemanja Stojiljković);

 

3. Tim za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja (rukovodilac Jelena Bulajić);

 

4. Tim za IOP (rukovodilac Jasmina Bundić);

 

5. Tim za pisanje projekata (rukovodilac Nataša Tankosić)

 

 

 

 

Učenici

Redovni prva godina

Redovni druga godina

Redovni treća godina

Redovni četvrta godina

Vanredni

Parlament

Medicinska sestra – tehničar (I1)

 

Bogovac Ivana

Božić  Dragana

Videkanić Milica

Vidović Tanja

Vlaisavljević Sanja

Vuković Nada

Vuković Miodrag

Dragojević Nela

Drljača Nataša

Zidarević Vlatko

Ilić Dragana

Jakovljević Nina

Jovanović Jasmina

Jokić Jovana

Klipa Mateja

Kovačević Zorana

Ljuboja Ines

Majstorović Anja

Marin Lazar

Mihajlović Nikola

Pejić Vanja

Perduv Arijana

Petrik Luka

Predojević Vukašin

Prekajac Strahinja

Romoda Sara

Simin Snežana

Stankov Teodora

Stanojković Vladimir

Terzija Tijana

Škaljac Jelena

Šukić Srđan

 

Pedijatrijska sestra – tehničar (Ips)

 

Alanov Sara

Aćimović Zorica

Babić Josipa

Balint Kristina

Bošnjak Irina

Vig  Nada

Vlatković Milana

Vujošević Danilo

Grubor Milica

Gudelj Anđela

Dragišić Minja

Zdjelar  Željana

Ivanović  Rada

Isakov Ivana

Kuljančić Milana

Lukač Vanja

Mandić Ilinka

Mitrović Jovana

Momčilović Adrijana

Novaković Jovanka

Pekanović Sanela

Ristanović Tamara

Savković Anđela

Sentđerđi Teodora

Stanojević Tara

Stoiljković Sofija

Tomašić  Vladimir

Turkalj Ivana

Črjepok Sara

Štrbac Sara

Šuvak Ana

 

 

Farmaceutski tehničar

(Ifs)

 

Babić Dušica

Blanuša Tatjana

Vukšić Una

Gluščević Milica

Gradinski Bojana

Grbić Jana

Grgić Dorotea

Dedić Natalija

Dimitrijević Jelena

Đaković Teodora

Žigić Milica

Janković Jelena

Kitanović Marjana

Knežević Tijana

Kuveljić Milica

Miličević Tamara

Narančić Nevena

Nastasić Jovana

Nešović Lana

Nikolovski Sanja

Periškić Valentina

Pušonja Nevena

Radmilo Gorana

Stojković Katarina

Terzija Nina

Tordi Sanja

Trifunović Teodora

Ćopić Danijela

Harangozo Dea

Hložan Matilda

Šumonja Sandra

 

 

Farmaceutski tehničar

(Ifm)

 

Benko Karina

Benjak Anita

Bojko Ana

Bohocki Martina

Eper Sabina

Zelić  Karolina

Maćuš Nikoleta

Nađ Klaudia

Nastasić Andrej

Odri Antoneta

Probojčević Bianka

Skendžić Dajana

Sunarić Ivona

Timer Egon

Forgač Andor

Husar Andrea Marina

Šiplika Adel

Šoš Žanet

Fizioterapeutski tehničar

(Ifiz)

 

Babić Dragana

Balać Milana

Blagojević Slađana

Vajgand Violeta

Večerko Jovana

Vučković Jasmina

Geleban Andrej

Gluhović Lazar

Ivković Nikolina

Kličić Ivana

Kneževiž Milijana

Kosovac Dragana

Krivokuća Anđela

Miljević Ana

Molnar Nina

Ninković Dunja

Obradović Teodora

Ognjenović Nataša

Plavšić Marko

Radmanović Jovana

Rajačić Nina

Ralević Vuk

Regeljac Teodora

Rodić Una

Sapožničenko Anja

Srećković  Nikola

Stojakov Jovana

Častvan Marian

Škundrić Anđela

Šljukić Vukašin

Šodolović Uglješa

 

 

Medicinska sestra – tehničar (II1)

 

Andrašić Damir

Bajić Nikolina

Bošnjak Tatjana

Vasić Katarina

Danilović Luka

Đaković Ognjen

Đurković Milica

Ivanović Milijana

Jelić Marijana

Josić  Nikolina

Kaić Tijana

Kastratović Milovan

Katanić Sandra

Knežević Aleksandra

Kosanović Sara

Kraguljac Milan

Mećava Tijana

Mijin Milica

Miletić Ivana

Orlić Dušanka

Paskaš Milana

Petrović Vukašin

Putica Aleksandra

Radin Tijana

Radovanović Željka

Rašeta  Milorad

Santo  Sara

Stojiljković Valentina

Trninić Jovana

Crevar Marina

Šikman Tijana

 

 

Pedijatrijska sestra – tehničar (IIps)

 

Balatinac Anastasija

Batinić Nevena

Budić Milica

Vulin  Rajko

Gvozdenović Nikolina

Graovac Anđela

Grigorijević Ljiljana

Drageljević Marija

Dumendžić Andrea

Đukić Sanja

Karanović  Milica

Katić Milana

Kocić Vanja

Lazić Biljana

Lukić Maja

Nađ Kristijan

Pekić Tara

Pećanac Anja

Pokrajac Ivana

Proć Marina

Ralević Milica

Rapaić Jovana

Reljanović Luka

Sapun Ana

Tanurdžić Ines

Trivunović Nikolina

Trninić Milana

Firanj Tamara

Džambo  Matea

Šarić Milica

Šikman Nemanja

Šobat Saška

 

Farmaceutski tehničar

(IIfs)

 

Aleksić Sonja

Bardil Aleksandra

Blašković Beatris

Borojević Milica

Bunjevac Milana

Velemir Teodora

Vlaškalić Radomir

Vujnović Snežana

Galić Martina

Damjanović Aleksandra

Ilić Isidora

Jelovac Miljana

Jokić Nina

Jokić Ana Marija

Jurković Milana

Katačić Valentina

Katić Sara

Kljaić Maja

Kusturin Ivana

Kusturin Milica

Leković Valentina

Lovrenov Ivana

Lukić Tamara

Mandić Pavla

Negovanović Dragoljub

Opačić Tamara

Pavić Jelena

Potpara Ksenija

Prćić Tina

Radić Nevena

Terzin Nataša

Ćujić Milica

 

Farmaceutski tehničar

(IIfm)

 

Babinski Čila

Benei Boglarka

Bugadžia Benjamin

Bukvić Dragana

Duša Karolina

Kantor Anet

Kiš Anet

Kohajda Kinče

Major Florian

Nemet Boglarka

Olah Renata

Pastor Silvia

Penzeš Sabolč

Podnar Alen

Rakin Nikolina

Robotka Ištvan

Sič Dominik

Šimon Timea

Šimon Edina

Fizioterapeutski tehničar

(IIfiz)

 

Aleksić Elena

Bačić Nenad

Benić Boris

Bokić Miljana

Varagić Periša

Gajdobranski  Sofija

Deme Ivet

Drča Vuk

Dukić Dragana

Đumić  Anđela

Žarković Nikolina

Krsmanović Jelena

Krstić Pavle

Kusonić Katarina

Lazić Uroš

Marton David

Miočinović Nikolina

Mitić Isidora

Mladenović Nevena

Nikšić Milan

Orlić Snežana

Pejić Ratko

Peruničić Jovana

Poznanović Maja

Proković Zoran

Radenković Anja

Rančić Novak

Rončević Uroš

Simendić Zorana

Ćoranov Stevan

Čudić Minja

 

 

Medicinska sestra – tehničar (III1)

 

Bešić Nataša

Božić Tamara

Vukobratović Dijana

Gajić  Jelena

Grubić Milana

Dmitrović Dragana

Zrnić Maja

Jovanović Gorana

Kačandonov Anđela

Kljaić Tamara

Kovač Sara

Komatina Miljana

Končar Mila

Koša  Lana

Lončar Anđela

Marković  Nemanja

Miljković Ivana

Mujkić Marijana

Nađ  Dejana

Nedić Bojana

Perišić Gojko

Poslovski  Sandra

Radmanović Vanja

Radović Nikola

Simetić  Milica

Stanković Željana

Terzić Gorana

Firanj Aneta

Hilko Emilija

Crnomarković Mladen

Čortan Relja

Čučilović Slađana

Šijan Maja

 

Ginekološko-akušerska sestra (IIIgin)

 

Anđelković Anđela

Antonić Danijela

Baštijan Jovana

Beneš Sanela

Blagojević Sandra

Bognar Gabrijela

Bogunović Valentina

Vidović Ana

Vlatković Danijela

Vuković  Isidora

Gligorević Vanja

Glušac Srđana

Grujić Snežana

Grujić Marija

Dmitrović Dragana

Đukić Tamara

Jovanović Maja

Kljajić Milana

Komazec Luka

Krstevski Nikolina

Krstić Jovana

Mandić Jovana

Njegovan Milana

Purar Anđela

Savković Una

Simić Marija

Stakić Ivana

Stojanović Milana

Tulać Anđela

Horvat Helena

Šinkarčuk Vanja

Škorić Anđela

 

 

Farmaceutski tehničar

(IIIfs)

 

Arsić Isidora

Balog Nenad

Bošković Anđela

Vojnić Jovana

Vukelić Dragana

Žugić Miljana

Zagorac Željana

Zečak Milica

Zurković Melanija

Jozanović Sanja

Kovčin Dragana

Lukačević Ana

Marinković Ivana

Marković Stefan

Matijević Milica

Nedić Marija

Pejak Maja

Pena  Jelena

Radović Nina

Rajić Sofija

Sabo Renata

Santrač Milana

Sedoglavić Jelena

Skrobonja Vanja

Stanković Ljubica

Terzić Igor

Uhlarik Svetlana

Hajek Dajana

Častvan Pavel

Šnajderov  Nina

 

 

 

 

Fizioterapeutski tehničar

(IIIfiz)

 

Ardalić Kristina

Arsić Nikola

Bašić Stevan

Bera Vanja

Bosnić Magdalena

Vasić Olja

Vlaisavljević Milana

Vlatković Nemanja

Vulić Kristina

Vučković Jovana

Gluščević Ljubomir

Doboš Atila

Dražić Tara

Đukić Mirjana

Zagorac Teodora

Zlatanović Aleksa

Jokić Dragana

Kapetanov Novak

Karabatić Nikolina

Kurtinović Teodora

Lukić Jovana

Maljković Sara

Marić Stefan

Medan Anja

Medan Mia

Milić Nikolina

Nimak Tea

Periškić Marina

Petrović Ana

Sprečaković Veljko

Stanković Teodora

Trbojević Tamara

Trzin Toni

 

Farmaceutski tehničar

(IIIfm)

 

Vilić Luka

Dlbokić Anđa

Drobina Timea

Ikanović Kristina

Ileš Antonija

Molnar  Beatris

Sombati Katarina

Tari Eleonora

 

 

 

Medicinska sestra – tehničar (IV1)

 

Bojanić  Dragana

Bukovac Ksenija

Butorac Ana Marija

Vujičić Željko

Vujnović Aleksa

Vučković Sara

Gagić Bogdan

Dragić Jelena

Dragišić Ivana

Drača Dušica

Elhart Nataša

Ivanović Bojana

Jakovljević Vanja

Jovanović  Tamara

Jovišić  Nikola

Kerekeš Stevan

Koprivica Isidora

Krgović Drago

Kucurski Anja

Lacković Milka

Marjanović Ivana

Minić  Aleksandra

Mihailović Minja

Mrkonjić Ana

Nikolić Dunja

Nikšić Filip

Orlić Anastasija

Refle Stefan

Savatović Luka

Stefanović Tamara

Stolić Milica

Tomić Dejana

Forgač Andrea

Čeljuska Martina

Šmit Ivana

 

 

Ginekološko-akušerska sestra (IVgin)

 

Batinić Milana

Bezbradica Nikolina

Blanuša  Jelena

Bošković Karolina

Večerko Milana

Vujačić Milica

Vuletić Milica

Grgić Anja

Đumić Vanja

Laslo Andrea

Manhalt Sandra

Manhalt Dijana

Milić Tijana

Milovanović Saška

Milošević  Jovana

Mraović Dajana

Nalić  Anja

Pavlović Iva

Popović Nina

Rajak Aleksandra

Rajak  Kristina

Savić Lara

Svilar Aleksandra

Sinadinović Milica

Slavuljica Tamara

Stojičić Neda

Stokuća Jovana

Tomić Dragana

Ćurčić Tamara

Uzelac  Radmila

Hardi Ivan

Hornjak Milica

Čubrilo Natalija

Šarić Nikolina

Šmerić Silvija

 

 

Farmaceutski tehničar

(IVfs)

 

Agbaba Dušica

Brežnjak Karolina

Bunjevac Bojana

Valenćik Marcela

Varagić Adriana

Galic Nikolina

Glodić Miloš

Grba Miljana

Daniček Patrik

Drljača Danijela

Dukić Nikolina

Zorić Milica

Karać Miljana

Klepić Stojana

Krstonošić Teodora

Major Mišel

Maksić Dušica

Marković Tamara

Miljuš Anka

Nagulov Teodora

Obrić Marko

Pavlović Dragana

Pešut  Marija

Popović Vesna

Radić Nikola

Radulović Jovana

Smolić Anja

Subašić Bojana

Suvajdžić Lidija

Suzić Jovana

Šreder Momčilo

 

 

 

 

 

 

Fizioterapeutski tehničar

(IVfiz)

 

Bogdanov Isidora

Vilim Ivana

Vlaisavljević Milena

Vujaković Snežana

Vujević Aleksandra

Gloginja Milica

Dinulović Marija

Dragojević Đurađ

Dumendžić Bruno

Ivanović Katarina

Jovović Anđela

Kaić Tamara

Katić Nemanja

Kašanski Milana

Kovač Kristina

Krajina Sandra

Krnjajić Stefan

Mandić Miloš

Marjanović Uroš

Maćešić Milutin

Orlić Zorica

Pejinović Sara

Petrović Sanja

Radmanović Milica

Radojičić Branko

Ranđelović Jovana

Ribić Dušan

Sovilj Slađana

Stanković Ivana

Stojković Bogdan

Topalov Jelena

Uzelac Stefan

Hlapović Marko

Cvetićanin Mina

Čiča Nikolina

Čortan Ana

 

Farmaceutski tehničar

(IVfm)

 

Avramović Tajana

Benjak Atila

Varga Gita

Gajdoš Edina

Der Kristina

Zambo Adrien

Juhas Ema

Kabok Diana

Kovač Rafaela

Lovas Sibila

Mušković Anamaria

Nemet Kamila

Pap Laura

Pekan Dijana

Peter Bernadet

Hegediš Hajnalka

Čeh Hermina

 

 

 

 

 

U izradi ...

U školi je organizovan Učenički parlament. Čine ga po dva predstvnika iz svakog odeljenja. Radi u okviru sednica i susreta u toku godine. Presdednik Učeničkog parlament je Luka Danilović iz 2-1 odeljenja, a zamenik predsednika je Ivana Marinković iz 3-fs.  Admisnistracijom i zapisnicima sa sednica će se baviti Milana Grubić iz 3-1.

 

Plan rada učeničkog parlamenta.pdf

 

Učenici škole su učestvovali u humanitarnoj akciji prikupljanju sredstava za Društvo invalida za celebralnu i dečiju paralizu - Sombor.

 

U decembru 2017 učenici škole su za decu bez roditeljskog staranja smeštena u dom Mika Antić - Somboe napravili novogodišnja paketića i sa time učinili praznike lepšim toj deci.

Obrazovni profili

Medicinska sestra –

tehničar

Farmaceutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Pedijatrijska sestra-tehničar

Ginekološko - akušerska

 sestra

Vodi računa o bolesnicima uz instrukcije nadležnog doktora. Koristi terapiju koja je bolesniku propisana, nadgleda telesne reakcije pacijenta tokom pripreme za dalje tretmante, prikuplja uzorke i prosleđuje ih na analize u laboratoriju. Vrši intenzivni nadzor telesnih promena pacijenta kod vitalnih funkcija ko što su puls, krvni pritisak i temperatura. Teži da je bolesnik udobno hospitalizovan i vodi računa o njegovoj higijeni.

 

Ovakav oblik rada zateva osobu koja nema prisutvo gadljivosti ili bilo kakve osetljivosti na krv i ostale telesne tečnosti. Za uspešan rad potrebna je ljubaznost, svest o težini tegoba pacijenata i profesionalizam u svakom datom trenutku.

 

Pruža pomoć u izdavanju medikamenata i savete za njihovu primenu. Brine se o higijenskim uslovima pod kojima se skladište lekovi i drugi materijali.

 

Obavlja nadzor nad proizvodnim stadijumima i stara se o neophodnoj dokumentaciji. Kontroliše funkcionalnost uređaja i pribora za proizvodnju.

 

Vrši razne biološke, hemijske i fizičke testove. Prilikom rada može doći u kontakt sa škodljivim materijama, stoga je neophodno korišćenje opreme za zaštitu.

 

Izvršenje svih radnih zadataka biva nadgledano od strane farmaceuta.

 

 

 

 

Kroz saradnju sa lekarom sprovodi različite vrste tretmana: masažne, strujne, toplotne, utrazvučne. Cilj tretmana jeste da spreče trajne negativne ishode povreda i oboljenja.

 

Radi na povećanju mobilnosti i ublažavanju bolnih simptoma, obrazuje i savetuje pacijente i podstiče ih na samostalno vežbanje i upotrebu medicinskih pomagala.

 

Prilikom masiranja adaptira svoj položaj, položaju mušterije, koristeći fizičku silu i vičnost prstiju i ruku.

 

 

 

Bavi se zaštitom i prevencijom bolesti kod dece i radi kao pedijatrijski asistent, odnosno asistent dečijem doktoru. Obučen je da koristi određene terapijske metode, spreman da ukaže pomoć pacijentu kao i da obavlja previjanje, prikuplja biološke uzorke i prosleđuje ih na dalju analizu. Vodi računa o sterilizaciji instrumenata i bavi se vakcinacijom kao i organizovanjem obavezne sistematske kontrole i pregleda.

 

Radi na evidentiranju potrošnog medicinskog materijala i ispisuje medicinske kartone i recepte. Radno mesto je vezano za rad sa zdravom decom uzrasta do 7 godina i uz pomoć drugog osoblja vodi brigu o deci mlađoj od 3 godine. Podstiče zdrave navike i zadužen je za opštu higijenu dece.  Posao se obavlja u ustanovama kao što su dečije bolnice, ambulante i domovi zdravlja.

 

 

 

Vrši pripremu i pomaže u toku porođaja. Sprema i steriliše hiruršku i drugu aparaturu. To uključuje rad sa sredstvima poput boca s kiseonikom, transfuzije, destilovane vode, materijala za infuziju i sl. Kod komplikovanijih porođaja priprema tretman za pacijentkinju i njeno dete; takođe, brine o njihovoj higijeni. Stara se o neophodnoj dokumentaciji. Kao potencijalna radna mesta javljaju se stacionarne ginekološko-akušerske klinike, bolnice i domovi zdravlja.

 

 

 

 

 

 

Dokumenti

Propisi

Opšta akta škole

Nastavni planovi

Razno

Javne nabavke

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za ekskurziju.pdf

 

Nova javna nabavka - usluga prevoza učenika - partija 3

 

Poziv za podnošenje ponude - partija 3 - JN 01 2019.pdf

 

Konkursna dokumentacija - partija 3 - JN 01 2019.pdf

 

Ekskurzija

 

Ekskurzija - JN 02-2019.pdf

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 1.pdf

 

Nova javna nabavka

 

Konkursna dokumentacija JN 02 - 2019.pdf

 

Poziv za podnosenje ponuda JN 02-2019.pdf

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - PARTIJA 2.pdf

 

Nabavka usluge prevoza

 

Obustava postupka PARTIJA 3 JN 01-2019.pdf

 

Odluka o dodeli ugovora PARTIJA 1, 2 ЈN 01-2019.pdf

 

Poziv za podnošenje ponude JN 01-2019

 

Poziv za podnosenje ponude JN 01-2019.pdf

 

Konkursna dokumentacija JN 01 -2019

 

Konkursna dokumentacija JN 01 -2019.pdf

 

PLAN JAVNIH NABAVKI 2019-za portal

 

PLAN JAVNIH NABAVKI 2019-za portal.pdf

 

Obaveštenje o JN 02-2018 PARTIJA 1 2 i 3

 

Odluka o dodeli ugovora JN 02-2018 PARTIJA 2.pdf

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JN 02 2018 PARTIJA 1 i 3.pdf

 

Konkursna  dokumentacija za javnu nabavku broj 2 / 2018  - usluge vanlinijskog prevoza učenika Srednje medicinske škole „dr Ružica Rip“ u Somboru na vežbe, takmičenja i na sajam knjiga

 

Konkursna  dokumentacija JN 02 - 20182.pdf

 

Poziv za podnosenje ponude javne nabavke broj 2 / 2018  - usluge vanlinijskog prevoza učenika Srednje medicinske škole „dr Ružica Rip“ u Somboru na vežbe, takmičenja i na sajam knjiga

 

JN 02 2018 poziv za podnosenje ponude1.pdf

 

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JN 02 2018

 

ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke JN 02 2018.pdf

 

JN02 2018.pdf

 

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti - usluge vanlinijskog prevoza učenika Srednje medicinske škole „dr Ružica Rip“ u Somboru na vežbe, takmičenja i na sajam knjiga javna nabavka br. 2/2018

 

Poziv za podnošenje ponude.pdf

Konkursna dokumentacija.pdf

 

Izmena plana javnih nabavki

 

Izmena Plana javnih nabavki 2018.pdf

Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje  2018.pdf

 

Plan javnih nabavki za 2018 godinu

 

Plan JN 2018.pdf     (212 Kb)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01/2018 (javnoj nabavci usluge MATURSKA ESKURZIJA)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01-2018.pdf      (1995 Kb)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2018/2019. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2018

 

Poziv za podnosenje ponuda JN 01-2018.pdf     (158 Kb)

 

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1/2018 IZVOĐENJE  MATURSKE EKSKURZIJE  U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U  SOMBORU - JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Konkursna  dokumentacija JN 01 - 2018.pdf    (641 Kb)

 

 

Plan javnih nabavki za 2017 godinu

 

2017 Plan JN za Portal.pdf     (212 Kb)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01/2017 (javnoj nabavci usluge MATURSKA ESKURZIJA)

 

Odluka o dodeli ugovora JN 01-2017.pdf      (163 Kb)

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017

 

Poziv za podnosenje ponuda JN 01-2017.pdf     (600 Kb)

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1/2017 IZVOĐENJE MATURSKE EKSKURZIJE U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „ Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU - jAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

 

Konkursna  dokumentacija JN 01 - 2017.pdf     (155 Kb)

 

IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017

 

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE  JN  01-2017.pdf     (601 Kb)

 

DRUGE IZMENE I DOPUNE KONKURSNE DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI – USLUGA IZVOĐENJA MATURSKE EKSKURZIJE U ŠK. 2017/2018. GODINI ZA UČENIKE SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE „Dr RUŽICA RIP“ U SOMBORU JN br. 01/2017 (OTKLANJANJE TEHNIČKE GREŠKE)

 

IZMENE KONKURSNE DOKUMENTACIJE  2 JN  01-2017.pdf    (181 Kb)

 

 

Kontakt

Adresa : Podgorička 9, 25000 Sombor

PIB : 100607102

Matični broj : 08013128

Šifra delatnosti : 85.32

Broj žiro računa (donacija) : 840-4359760-37

tel : 025 / 412 - 394

       025 / 430 - 540

fax: 025 / 412 - 394

email: direktor@smsso.edu.rs

            pedagog@smsso.edu.rs

            racunovodstvo@smsso.edu.rs

 

Srednja medicinska škola "Dr Ružica Rip" Sombor. Sva prava zadržana © 2018